Ana sayfa Kategorilendirilmemiş Yaşlı Hasta da Pnömoni

Yaşlı Hasta da Pnömoni

0

Pnömoni

Yaşlı hastalarda genç erişkinlere göre pnömoni 5-10 kat fazla görülür ve prognoz daha kötüdür. Mortalite hızları
genç erişkin popülasyonun birkaç katıdır. Pnömoniye bağlı mortaliteyi belirleyen en önemli iki faktör yaşlılık
ve bağışıklık sisteminin baskılanmasıdır. Pnömoni gelişiminde yaşlılarda temel mekanizmalar; orofarinksin
mikroorganizmalarla kolonizasyonu, mukosiliyer klirenste azalma, öksürük refleksi etkinliğinde azalma, yutma
güçlüğü, enfeksiyonun hematojen yayılımı olarak sıralanabilir.

Yaşlılarda gelişen pnömoniler, hastanın yaşadığı ortama bağlı olarak ‘toplumda gelişen’ (TGP),‘sağlık bakımı ile
ilişkili’ (SBİP), ‘hastanede gelişen’ (HGP) pnömoniler olarak sınıflandırılmaktadır.

Yaşlı pnömonilerinde klinik tabloda öksürük, balgam, ateş gibi klasik pnömoni seyri görülmeyebilir. Bilinç
bulanıklığı, takipne, taşikardi, nefes darlığı ön planda olabilir. Bu nedenle yaşlı pnömonilerine “sessiz enfeksiyon”
terimi de kullanılmaktadır.

Tanıda klinik, laboratuar ve radyolojik bulgulardan yararlanarak tedavi planlanmalıdır. Akciğer grafisi erken
dönemde bulgular belirgin olmasa da tanıya en yardımcı tetkiktir ve etken mikroorganizmaya yönelik ipuçları
da verebilir. Kan kültürü, balgam gram yayma ve kültürü özellikle hastane yatışı gerektiren olgularda yararlıdır,
ancak tanısal testler yapılıp, sonuçlarını beklemeden ampirik antibiyotik tedavisine başlanması önerilmektedir.
Tanısal testlerle olguların sadece % 50’sinde etken belirlenebilmektedir. Yaşlılarda en sık pnömoni etkeni bakteri
S. pneumoniae’dır. Toplumda gelişen pnömoni etkenlerinden H. influenzae, S. aureus ve gram-negatif enterik
basiller yaşlılarda gençlere göre daha sık saptanır. Aspirasyona bağlı pnömonilerde ağız hijyeni yetersizliğinde
anaerobik bakterilere bağlı pnömoni gelişme olasılığı artar. Özellikle bakımevinde kalan yaşlılarda alt hava
yollarında gram negatif basillerle kolonizasyon sıktır. KOAH, bronşektazi gibi akciğerin yapısının etkilendiği
hastalıkların varlığında yine gram negatif basillerle pnömoni gelişme olasılığı artar. Viral pnömoniler, yaşlılarda
alt solunum yolu enfeksiyonlarının küçük bir kısmını oluşturmakla beraber, tabloya ağır bakteriyel pnömoni
eklenmesine predispozisyon oluşturduğu için önemli mortalite ve morbidite nedenidir.

TGP, HGP veya BGP oluşuna göre olası etken patojenler değişir ve ampirik antimikrobik tedaviler buna göre
belirlenir.

Korunmada, en sık görülen bakteriyel ve viral patojenlere (pnömokok ve influenza A) yönelik aşı uygulanması
önerilmektedir. Yaşlılarda immun yanıtlar azalmış olsa da, influenza aşısının 65 yaş üstü popülasyonda influenza ve pnömoni nedeniyle hastaneye yatış oranlarını düşürdüğü, influenzaya bağlı mortaliteyi % 40-50 azalttığı
gösterilmiştir. Pnömokok aşısının daha önce aşılanmamış 65 yaş üzerindeki herkese yapılması önerilmektedir.
Diyabetes mellitus, kronik kardiyovasküler ve pulmoner hastalığı olan kişilere ise daha erken dönemde yapılması
önerilmektedir.

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz