Ana sayfa Kategorilendirilmemiş Sağlık Meslek Lisesi

Sağlık Meslek Lisesi

0

Sağlık Meslek Lisesi

Sağlık meslek lisesi, Sağlık meslek bölümleri, özel sağlık meslek liseleri, özel sağlık meslek lisesi fiyatları ne kadar , hemşire yardımcılığı nedir , ebe yardımcılığı nedir, sağlık bakım teknisyeni nedir?

Hekim dışı sağlık personelini yetiştiren zamanın en gözde okulları sağlık meslek liseleri. Bir çok çocuğun hayalidir hemşire olmak, ATT ya da ebe . Bu hayali gerçekleştirmek için ilk adım attıkları yer ise sağlık meslek liseleri .

Sağlık Meslek Lisesi Bölümleri

2014 yılına kadar hekim dışı tüm sağlık bölümleri nerede ise bu liselerde öğrenci kabul etmekte idi. Hemşirelik, acil tıp teknisyenliği , tıbbi sekreterlik , anestezi teknisyenliği , laboratuvar teknisyenliği gibi bölümler sağlık meslek Lisesi’nin en gözde bölümleri idi. Ancak gerek Avrupa uyum görüşmeleri gerekse atanamamış sağlık personeli sayıları ve açılan onlarca özel sağlık meslek liseleri nedeni ile bu bölümlerin liseden mezun olma durumu sonlandırıldı.

Bir çok aile çocuğum bir an önce meslek sahibi olsun diye sağlık meslek liselerine çocuklarını kayıt ettirdi . Bir dönem bu liseler o kadar revaçtaydıki neredeyse her ilçeye özel Anadolu sağlık meslek liseleri açıldı. Ve sağlık meslek lisesinden meslek sahibi olma durumu da böylece yavaş yavaş sona geldi.

2014 yılına kadar ki sağlık meslek liseleri bölümleri;

 • Acil Tıp Teknisyenliği
 • Hemşirelik
 • Ebelik
 • Tıbbi Sekreterlik
 • Anestezi Teknisyenliği
 • Radyoloji teknisyenliği
 • Laboratuar teknisyenliği
 • Çevre sağlığı tekisyenliği
 • Diş Protez Teknisyenliği
 • Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyenliği

2014 yılı sonrası Sağlık Meslek Lisesi Bölümleri;

 • Hemşire Yardımcılığı
 • Ebe Yardımcılığı
 • Sağlık Bakım Teknisyenliği

2014 yılına kadar bölgedeki ihtiyaç, okulun eğitim kapasitesi, sağlık meslek lisesi bölümlerine uygun staj imkanı gibi kriterlere göre her okulda farklı bölümler bulunabiliyordu. Ama yeni sistem ile artık her sağlık meslek lisesi hemşire yardımcılığı , ebe yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği bölümlerinde öğrenci kabul etmekte.

Özel Sağlık Meslek Liseleri

Hemen Hemen her ilde hatta bazı illerde her ilçede özel sağlık meslek liseleri bulunmaktadır. Bilinçsizce açılan özel sağlık meslek liseleri nedeniyle atanamamış sağlık personeli sayısı oldukça fazlalaşmıştır. Özel sağlık meslek lisesi fiyatları bulunduğu bölgeye ve okunun imkanlarına göre değişmekle beraber, 10 bin tl ile 30 bin tl arasında değişiklik göstermektedir.

Sağlık Meslek liseleri dersleri ;

9. sınıfta meslek dersi olarak sadece “Mesleki Gelişim” dersi ve diğer kültür dersleri vardır. 9. sınıf programı Anadolu Sağlık Meslek Liselerinde ve diğer meslek liselerinde ortak bir sınıf düzeyidir.

10. sınıf Sağlık Hizmetleri Alanı sınıfıdır. 10. sınıf meslek dersleri Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin bütün 10. sınıflarında ortaktır. Meslek derslerinin yanında kültür dersleri de devam etmektedir.

11. sınıfta Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri Hemşire Yardımcılığı, Ebe Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği dallarına ayrılarak ders görürler. 11. sınıfta belirlenecek olan Ebe Yardımcılığı programını sadece kız öğrenciler seçebilmektedir; Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği dallarını ise kız ve erkek öğrenciler seçebilmektedir. Her öğrencinin kazandığı dala göre meslek dersi belirlenmektedir. Kültür dersleri de mevcuttur.

12.sınıfta öğrenciler, 11. sınıftaki yerleşmiş olduğu dallara devam ederler. Staj görürler.

Bu bölümleri biraz açacak olursak;

Hemşire Yardımcılığı Bölümü

Hemşirelik yardımcılığı programına ortaokul TEOG sınavına göre, tercih ve yerleştirme sistemiyle doğrudan öğrenci alınır. Öğrenciler 9 uncu sınıfta bütün okullarda okutulan ortak dersleri;10 sınıftan itibaren alan seçerek, ortak derslerle birlikte hemşirelik alan derslerini teorik ve uygulamalı olarak görürler.

Hemşirelik yardımcılığı programından mezun olanlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “hemşire yardımcısı” unvanı ile çalışırlar. Üniversiteye girişlerde hemşirelik bölümleri için ayrıca ek puan verilmektedir. 2 yıllık meslek yüksekokulları için orta öğretim başarı puanı ile sınavsız geçiş hakları bulunmaktadır.

Hemşire Yardımcılığı Çalışma ALANLARI

Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Başbakanlık Sosyal Yardım ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yataklı/ yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Yükseköğretime bağlı yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarıdır.

Hemşire Yardımcısı GÖREVLERİ

a)  Hasta odasının düzenini ve temizliğinin yapılmasını sağlar.

b)  Hastanın yatağını yapar.

c) Hasta güvenliğinin sağlanmasına yardım eder.

ç) Hastanın tedavi planında yer alan ve hemşirenin uygun gördüğü oral ilaçları hastaya verir.

d)  Hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardım eder.

e)  Hastanın deri bütünlüğünü gözlemleyerek hemşireye bilgi verir.

f)   Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım eder.

g)  Yatak yarasını önlemeye yönelik koruyucu işlemlerde hemşireye yardım eder.

ğ) Hastanın günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesine yardım eder.

h)  Yataktan kalkamayan veya kalkması uygun görülmeyen hastanın boşaltımına yardımcı olur, varsa boşaltımla ilgili sorunlarını hemşireye bildirir.

ı) Hastanın idrar torbasını boşaltır veya değiştirir.

i)   Hastadan steril olmayan idrar örneği ve dışkı örneği alır.

j)   Hastanın beslenme programına uygun olarak beslenmesine yardımcı olur

k)  Kilo takibi gereken hastalarda günlük kilo takibini yapar.

l)   Hemşirenin uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım eder.

m) Hareket kısıtlılığı olan hastalarda uygun görülen pozisyonu verir.

n)  Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat eder.

o)  Hasta için planlanan egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder.

ö) İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri hemşireye bildirir.

p)  Ölüm sonrası yapılması gereken bakımları uygular.

r)   Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.

s)  Hasta bakımında kullanılan malzemelerin hazırlanmasını, temizliğini, dezenfeksiyonunu ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.

EBE YARDIMCILIĞI

EBE YARDIMCISI GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Ebe Yardımcısı programına ortaokul TEOG sınavına göre, tercih ve yerleştirme sistemiyle doğrudan öğrenci alınır.

Öğrenciler 9 uncu sınıfta bütün okullarda okutulan ortak dersleri;10 sınıftan itibaren alan seçerek, ortak derslerle birlikte ebe yardımcısı alan derslerini teorik ve uygulamalı olarak görürler.

Ebe Yardımcısı yardımcılığın programından mezun olanlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “ebe yardımcısı” unvanı ile çalışırlar. Üniversiteye girişlerde Ebe ve Hemşirelik bölümleri için ek puan verilmektedir. 2 yıllık meslek yüksekokulları için orta öğretim başarı puanı ile sınav geçiş hakları bulunmaktadır.

EBE YARDIMCILIĞI Çalışma ALANLARI

Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Başbakanlık Sosyal Yardım ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yataklı/ yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Yükseköğretime bağlı yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarıdır.

Ebe Yardımcılığı Görevleri

a)  Doğurganlık sınırları içerisindeki kadınların üreme sağlığı konusunda kayıtlarının tutulmasına yardım eder.

b)  Gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlık eğitim programı ile anne-babalığa ve doğuma hazırlık programlarının uygulanmasına yardım eder.

c)  Gebelik izlemleri süreci dâhil olmak üzere kadının muayeneye hazırlığını yapar.

ç) Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde gebenin günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur.

d) Doğum sırasında gebenin doğum ağrısı ve doğum korkusuyla başa çıkmasına yardımcı olur.

e)  Doğum sonrası dönemde; anneye bebek bakımı ve emzirme konusunda yardımcı olur, anne ve bebeğin genel sağlık durumunda fark ettiği değişiklikleri ebeye bildirir.

f)   Kadının başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım eder ve refakat eder.

g)  Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve bebek sağlığını korumak ve geliştirmek için hizmet sunduğu gruba bilgi verir.

ğ) Aile planlaması hizmetlerinde, kadın ve yenidoğana ait tarama programlarının yürütülmesinde ebeye yardım eder.

h) Kullanılan malzemelerin temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.

ı) Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır.

i) Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar

SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ

Sağlık Bakım Teknisyeni programına ortaokul TEOG sınavına göre, tercih ve yerleştirme sistemiyle doğrudan öğrenci alınır.

Öğrenciler 9 uncu sınıfta bütün okullarda okutulan ortak dersleri;10 sınıftan itibaren alan seçerek, ortak derslerle birlikte sağlık bakım teknisyeni alan derslerini teorik ve uygulamalı olarak görürler.

Sağlık bakım teknisyeni yardımcılığın programından mezun olanlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENİ” unvanı ile çalışırlar. Üniversiteye girişlerde alanındaki bölümler için ek puan verilmektedir.2 yıllık meslek yüksekokulları için orta öğretim başarı puanı ile sınav geçiş hakları bulunmaktadır.

Sağlık Bakım Teknisyenliği Çalışma Alanları / İş İmkanları

Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Başbakanlık Sosyal Yardım ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yataklı/ yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Yükseköğretime bağlı yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarıdır.

 Sağlık Bakım Teknisyeni GÖREVLERİ

a) Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır.

b) Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım eder.

c) Sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım eder.

ç) Hareket kısıtlılığı olan hastalar için sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü pozisyonu verir.

d) İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri sağlık meslek mensubuna bildirir.

e) Sağlık meslek mensuplarının belirlemiş olduğu günlük yaşam aktivitelerine yönelik plan doğrultusunda hastaya yardım eder.

f) Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen beslenme programına uygun olarak hastanın beslenmesine yardımcı olur

g) Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder.

ğ) Kullanılan malzemelerin hazırlanmasına, temizliğine, dezenfeksiyonuna ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.

h)Kullanılan aletlerin sterilize edilmesine, kirlenmiş malzemelerin bertaraf edilmesine, tıbbi aletlerin ve malzemelerin kullanıma hazır bulundurulmasına yardım eder.

ı) Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.

i) Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat eder.

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz