Ana sayfa Sağlık Personellerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları ( Paramedik ATT vb) Paramedik Nedir Görev Yetki ve Sorumlulukları

Paramedik Nedir Görev Yetki ve Sorumlulukları

Acil tıp teknikeri

a) Paramedik   İntravenöz  ve  intraossöz  girişim  ile hastaneye  ulaşıncaya kadar,  Bakanlıkça  belirlenen  acil  ilaçları  ve  sıvıları kullanır.

b) Temel ve ileri hava yolu uygulamaları, endotrakeal  entübasyon uygulaması, gerekli hallerde  krikotirotomi ve oksijen uygulaması yapar.

c) Travma  stabilizasyonu, kırık, çıkık ve  burkulmalarda  stabilizasyon,  yara  kapatma ve  basit kanama  kotrolü yapar.

ç) Hastanın  nakle hazır hale gelmesini ve uygun taşıma teknikleri ile hastanın naklini sağlar.

d) EKG  çekimi  ve  ritim  değerlendirmesi yapar,  monitörizasyon,  defibrilasyon,  kardiyoversiyon,  external pacemaker  uygulaması  gibi  elektriksel  tedavileri uygular.

e) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olur.

f) Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanır.

g) Ambulansı  teknik,  tıbbi  araç-gereç  ve malzeme  yönünden kullanıma  hazır halde bulundurur, zorunlu hallerde ambulansta sürücülük görevi yapar.