Ana sayfa Sağlık Personellerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları ( Paramedik ATT vb) Odyometri Teknikeri Görev Yetki ve Sorumlulukları

Odyometri Teknikeri Görev Yetki ve Sorumlulukları

Odyometri teknikeri

a)     Saf ses ve konuşma odyometrisi, immitansmetri testlerini yapar. İşitme kaybı, çeşidi, seviyesi ve hastanınkooperasyonu ile ilgili bilgileri test formuna kayıt eder.

b)   İlgili uzman tabip denetiminde; vestibüler testler ve otoakustik emisyon uygulamaları yapar.

c)   İşitme tarama programlarında ve gürültü ölçümlerinde görev alır.

ç) İşitme cihazı uygulamasına yönelik kulak kalıbı ölçüleri alır, uygun görülen cihazların kazanç ve çıkış değerlerini ölçer ve ayarlarını yapar