Ana sayfa Sağlık Personellerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları ( Paramedik ATT vb) Odyolog Görev Yetki ve Sorumlulukları

Odyolog Görev Yetki ve Sorumlulukları

Odyolog

a)   İşitme ve denge ile ilgili hastalıkların tanısında uzman hekiminin yönlendirmesiyle tanısal testlerin gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyonu ile işitme rehabilitasyonu için kullanılacak cihazların belirlenmesi, seçimi ve programlanmasını yapar.

b)  İşitme sağlığının korunması ve işitme kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar yapar.

c)   İşitme tarama programlarında görev alır ve bu programlardaki testleri yapar.

ç) Gürültü ölçümlerini yaparak işitmenin korunması hakkında gerekli önerilerde bulunur.

d)  Cerrahi işlemler esnasında cerrahın gerekli görmesi durumunda işitme ve denge ile ilgili sinir monitörizasyonuyapar

e)   Kulağa implante edilen cihazlarda ameliyat sırasında ve sonrasında cihaz ayarlamalarını yapar.

f)   İşitsel algı değerlendirmesi ve rehabiltasyonu yapar.

g)  İşitme ile ilgili eğitim programlarının hazırlanmasında görev alır.