Ana sayfa Sağlık Personellerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları ( Paramedik ATT vb) Anestezi Teknisyeni / Teknikeri Görev Yetki ve Sorumlulukları

Anestezi Teknisyeni / Teknikeri Görev Yetki ve Sorumlulukları

Anestezi teknisyeni/teknikeri

a)   Anestezide kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanı kontrol eder ve anestezi uygulamasına hazırlar.

b)   Merkezi gaz kaynaklarının bağlantılarının doğru olup olmadığını, oksijen, azot protoksit, tüplerinin doluluğunu ve bağlantılarını kontrol eder.

c)   Uygulanacak anestezi yöntemine göre gerekli ilaç ve malzemeleri hazırlar.

ç) Anestezi cihazındaki arızaları, anestezik maddelerle, anestezide kullanılan bütün yardımcı ilaç ve malzeme ihtiyacını anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına zamanında haber verir.

d)   Anestezi uygulamaları ve monitörizasyon için hastayı hazırlar.

e)   Anestezinin güvenli bir şekilde uygulanabilmesinde, sürdürülebilmesinde ve sonlandırılmasında anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına yardımcı olur.

f)    Anestezi uygulamasında hastaya ilişkin anestezi kayıtlarını tutar.

g)   Hasta ve anestezi işlemine ait takip bilgilerini anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanıyla paylaşır.

ğ) Anestezinin sonlandırılmasından itibaren hastanın derlenme odasına güvenli bir şekilde teslim edilmesine yardımcı olur.