Ana sayfa Kategorilendirilmemiş Kalp Krizi Belirtileri Fizik Muayene Bulguları ( Ayrıntılı )

Kalp Krizi Belirtileri Fizik Muayene Bulguları ( Ayrıntılı )

0

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ Nelerdir ?

Kalp Krizi belirtileri Tipik vakalarda , şiddetli göğüs ağrısı nedeniyle hastalar huzursuz , ajite ve ölüm korkusu içindedirler. Sol kalp yetersizliği gelişen hastaların yatamadığı, oturur pozisyonda kısmet rahatladığı dikkati çeker. Debi düşüklüğü ve ağrı nedeni ile sempatik tonus artmıştır. Hastalar soluk görünürler ( kalp krizi ). Ağır dolaşım yetersizliği olanlarda uç kısımlar da siyanoz görülebilir. Akciğer ödemi gelişenlerde genel siyanoz vardır.

Hastada kalp krizi belirtileri dikkatle takip edilmelidir

Sıklıkla kalp hızı artmıştır.  Devamlı yüksek kalp hızı , düşük debiyi ve yüksek mortaliteyi işaret eder. İnferior Myokard infarktüsü olan hastalarda ilk saatlerde  bradikardik olabilir. İzleyen saatlerde bu durum ortadan kalkar. Nabız amplütütüde atım hacminin düşmesi ile azalabilir.

Başlangıçta periferik arterlerin kontrol edilmiş olması daha sonra distal nabızların alınamaması halinde periferik embolik komplikasyonun fark edilmesini mümkün kılar.

Ciddi sol ventriküler yetersizliği bulunanlarda pulsus alternans (Nabızın bir kuvvetli bir yavaş alınmasına pulsus alternans denir) saptanabilir.

Monitör Takibine Ara Verilmemeli

Nabız muayenesinde aritmi olup olmadığına dikkat edilmeli ve ritim rakibine Elektrokardiyografik monitörizasyon ile devam edilmelidir. Solunum dakika hızı anksiyete nedeniyle hafifçe artmış olabilir. Akciğer ödemi gelişenlerde ise ileri derecede artar.

Akut myokard infarktüsü sırasında arter basıncı yüksek , normal veya düşük olabilir. Yüksek olması önceden hipertandü olan hastalarda daha belirgindir. Arter basıncındaki artış erken dönemde aşırı katekolamin salınması ile ilglilidir. Düşük olmasının en sık nedeni ise pompa yetersizliğidir. Anca hipotansiyon ; aşırı terleme, kusma gibi nedenlerle gelişmiş hipovolemiye veya ritim ve ileti kusurlarına da bağlı olabilir. İlk iki gün içinde nekrotik dokunun rezorpsiyonu nedeniyle hafif ateş yükselmesi görülebilir.

Boyun venlerinde dolgunluk , bu dolgunluğun derin inspiryum ile azalmayıp daha da artması (Kussmaul belirtisi ) sağ ventrikül yetersizliğini işaret eder.

Kalp oskültasyon bulguları tamamen normal olabilir. En çok görülen değişiklik birinci kalp sesinde daha belirgin olmak üzere kalp seslerinin derinden gelmesi ve dördüncü sestir. Geniş infarktüslerde üçüncü kalp seside duyulabilir.

Özellikle inferior , posterior veya lateral kalp krizi belirtileri görülen iskemik papiller adale disfonksiyonuna bağlı olarak gelişen mitral yetersizliklerinde mitral odak da değişik derecelerde pansistolik üfürüm duyulabilir. Ancak ciddi kalp yetersizliğiyle birlikte olan ve Myokard infarktüs ünden infarktüs den sonra ortaya çıkan , trille birlikte olabilen 3/6 veya daha fazla şiddetdeki üfürümlerde papiller adele rüptürüne bağlı ağır mitral yetersizliği veya akut ventriküler septal defekt düşünülmelidir. Bu durumdaki hastalarda hemodinaminin ileri derecede bozulması ve hipotansiyon , üfürümün şiddetini azaltabilir. Sağ ventrikül infarktüsü veya akut pulmoner hipertansiyon nedeniyle triküspid odak da tiriküspid yetersizliğine ait pansistolik üfürümde duyulabilir. Bu durumda boyun venleri dolgundur.

       Sağ ventrikül infarktüsü gelişen hastalarda birlik de sol ventrikül yetersizliğide varsa hem pulmoner raller hem de sağ kalp yetersizliği belirtileri görülür. Sol kalp yetersizliğinin ön pland olmadığı vakalardaki sağ ventrikül infarktüslerinde , hastalarda kussmaul belirtisi , venöz dolgunluk , midsternal ve ksifinoid üzerinde üçüncü ses , bazen derin inspiryumla artan pansistolik üfürüm (Carvallo belirtisi ) ve ağrılı hepatomegali , hipotansiyon ve düşük kalp debisi bulguları bulunabilir. Akciğer alanlarında ise yaş ral yoktur. Hasta düz yatabilir.  İnfarktüsün birinci gününden iki hafta sonrasına kadar olan dönemde , epikardiyumunda nekroza katılmış olduğu vakalarda gelişebilen sero-fibrinoz eksüdasyon perikardiyal frotman duyulmasına neden olabilir.

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz