Ana sayfa Kategorilendirilmemiş Hipovolemik Şok

Hipovolemik Şok

0

HİPOVOLEMİK ŞOK

Hipovolemik şok hastane öncesinde en sık karşılaşılan durumlardan biridir. Damar içinde dolaşan kan hacminin düşüklüğü ile karakterizedir . Kanama ve sıvı kaybı en sık nedenlerdir. Hipovolemik şok aynı zamanda sıvının karındaki içi boş organlara ve ya periton boşluğuna geçişi sonucu da oluşabilir.

Hipovolemik şok un en sık karşılaşılan nedenlerinden biri kanamadır. Hipovolemik şok iki grupda incelenebilir.

 • Hemorajik Şok
 • Non Hemorajik ( Metabolik) Hipovolemik Şok

Hipovolemik Şok Nedenleri

Hemorajik Nedenler

 • Travma 
 • Gis Kanama
 • Anevrizma
 • Kırıklar
 • Hematom
 • Hemorajik pankreatit
 • Obstetrik nedenler

Non Hemorajik Nedenler

 • Diare
 • Kusma
 • Isı çarpması
 • Yanıklar
 • Poliüri
 • Diabetes mellitus
 • Diabetes insipitus

 

Hemorajik Şok Nedir / Şok Belirtileri Nelerdir ?

Homorajik şok un en sık nedeni travmadır. Bunlar toraks travması , büyük damar yaralanmaları ve solid organ yaralanmaları olarak sayılabilir. Bunun dışındaki diğer nedenler ; gastrointestinal sistem kanamaları , ortopedik kırıklar ve jinekolojik hastalıklardır.

Ortalama yetişkin kan hacmi vücut ağırlığının yaklaşık %7 sini oluşturur. 70 kg ağırlığında bir kişi için kan hacmi yaklaşık 5 L dir. Hemorajik şok da kan kaybının miktarına göre vital bulgularda değişiklikler olur. Genç ve atletik hastalarda olduğu gibi bazı durumlarda oldukça stabil seyredebilir ve vital bulgularda bir değişiklik olmayabilir. Ayrıca yaşlı hastalarda ya da beta bloker kullanan hastalarda taşikardi gibi bir bulgu izlenmeyebilir. Yine abdominal travmatizasyon hastaların %30 unda karın boşluğunda kan birikimi nedeniyle oluşan refleks vagal uyarı nedeniyle taşikardi yerine bradikardi görülebilir.

Çocuklarda kan bilimi yetişkinlerden farklı olarak 70-80 ml / kg dir. Kan volümünün % 15 kaybında klinik bulgular minimaldir. Kalp hızı artmış olabilir. Kan basıncı ise normal düzeydedir. Hipotansiyon geç bulgu olarak karşımıza çıkar . Hatta kan basıncı %30 – 40 olduğunda dahi kan basıncı normal düzeyde olabilir.

Şok da çocuklarda böbrek kalp ve beyine yeterli kan akımı sağlanabilmesi için perifer damarlarda vazokontriksiyon daralma meydana gelir. Bu nedenle hipotansiyon şokun geç döneminde ortaya çıkar ve kötü prognoz bulgusudur. Prognoz kötüleşmeden şokun tanısı koyulmalı ve tedaviye başlanmalıdır.

Non Hemorajik ( Metabolik) Hipovolemik Şok Nedir / Şok Belirtileri Nelerdir

Non hemorajik hipovolemik şok nedenleri arasında gastrik kayıplar, yanıklar, pankreatit, diabetes insipidus , böbrekten tuz kaybı , barsak tıkanmaları sayılabilir.

Aynı zamanda non hemorajik hipovolemik Şok çocuklarda en sık görülen şok tipidir. Ağır hipovolemik şoka neden olan ishal , gelişmekte olan ülkelerde en sık ölüme yol açan hastalıklardan biridir.

Şoktaki bir hastada tedavi hastane öncesinde başlar..!!!

Hipovolemik Şok da Acil Tedavi Nasıl Olmalı ?

Yetişkin hasta da hipovolemik şok Tedavisi

 • Hipovolemik şoktaki hastanın öncelikle ABC si değerlendirilir.
 • SpO2 94 ün üzerinde olacak şekilde oksijen verilir. Solunum sıkıntısı var ise pozitif basınçlı ventilasyon açısından değerlendirilir. Gerekirse entübe edilir.
 • Varsa dışa kanama kontrol altına alınmalıdır. Hastaya şok pozisyonu verilir. Pasif bacak kalkış haraketi sonrası kan basıncı yükselmesi saglanamıyorsa , sıvı tedavisinden fayda göreceği düşünülebilir.
 • Vücut sıcaklığı korunur. Islak giysileri var ise çıkarılır. Varsa termal battaniye ile örtülür.
 • Cift Damar yolu açılır. Damar yolu açılmasında kullanılan intraket en geniş lümenli olanlardan seçilmelidir.

Uygulanacak ilaçların arkasından 20 ml serum fizyolojik ile damar yolu yıkanmalıdır. İlaçların kullanılmasında trakeal yolun kullanılması artık önerilmemektedir. Onun yerine damar yolu açılamıyor ise kemik içi yol tercih edilmelidir.

 • Eriskinlerde şok 10 mg / kg ringer laktat veya normal serum fizyolojik 10-20 dk içinde uygulanır. Bu doz 20 dk de bir toplam 3 kez uygulanabilir. Her bir serum fizyolojik bolusundan sonra yeniden dolaşım ve solunum yeterliliği açısından değerlendirilir. Orta dereceli hipovolemisi olan hastada genellikle 20 ml/kg İzotonik kristaloid ihtiyacı vardır. Sıvı yüklemesine rağmen hastada şok bulgularının devam ettiği durumlarda hastaneye transport süresi 1 saatten uzun sürecekse yada yüklenme bulguları var ise KKM onayı ile Dolamin infüzyonu ( 5-20 mcg/kg/dk hızında ) başlanmasına karar verilebilir. Böyle durumda infüzyon monitörizasyon eşliğinde uygulanmalıdır. Tüm vital bulgular değerlendirilerek hastanın güvenli bir şekilde nakil edilmesi sağlanmalıdır.

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz