Ana sayfa Kategorilendirilmemiş EKG Dalgaları ve Aralıklarının Anlamları

EKG Dalgaları ve Aralıklarının Anlamları

0

EKG Nedir ?

EKG kas kontraksiyonlarıyla birlikte gelişen elektriksel değişikliklerin kaydedilerek kağıda aktarılmasıdır. EKG tekbir hücrede değil , bir bütün halinde atriyal ve ventriküler hücrelerde oluşan elektrik akımını kaydeder.

EKG de iki temel olay kaydedilir. Birincisi depolarizasyon , kalp kadında uyarıların yayılması ; ikincisi repolarizasyon , uyarılmış kalp kasının normal dinlenme süresine dönmesidir. Kalp kasında depolarizasyon ve repolarizasyon eş zamanlı olarak gerçekleştiğinden bı elektriksel akımlar dalgalar halinde ( P-QRS-T ) kaydedilir ve her biri kardiyak siklus olarak adlandırılır.

İki kalp siklusu arasındaki elektriksel aktivitenin olmadığı zamanı gösteren yatay düz çizgiye izoelektrik hat denir. İzole elektrik hattın üzerinde olan voltaj sapmasına pozitif defleksiyon denir. İzoelektrik hattın altına olan voltaj sapmasına da negatif defleksiyon denir. Defleksiyon Pozitif ya da negatif oluşunu Elektrik akımının yönü belirler. Kalp kasındaki elektrik akımı ilgili pozitif elektrot a doğru yaklaşıyor ise pozitif defleksiyon ilgili pozitif elektrottan uzaklaşıyor ise negatif defleksiyon oluşur. Bu nedenle Kalpteki uyarı ve İleti nin yönü gereği, normal bir ekg de AVR derivasyonda her zaman negatif defleksiyon izlenir .

P Dalgası

Atriumların depolarizasyonu yansıtır. Ekg değerlendirmesinde önemli olan p dalgası olup olmadığını tespit edilmesidir. P dalgası kaydedilen ilk defleksiyondur. Küçük düzgün yuvarlak QRS kompleksinden önce gelen, yapıları birbirinin tamamen aynı pozitif bir defleksiyon dur. En iyi DII ve V1 de izlenir. Eğer var olup olmadığı konusunda emin olunamıyorsa p dalgasının olmadığı düşünülmelidir.

QRS Kompleksi

Ventrikül depolarizasyonu yansıtır. EKG de Q dalgasının başlangıcından S dalgasının sonuna kadar olan süreyi gösterir. QRS in süresi 0.12 saniyeden ( 3 küçük kare ) küçük olmalıdır.

Q dalgası ;

Ventrikül depolarizasyonu nun ilk negatif dalgasıdır dalgasıdır. Göğüs derivasyonların daki derinliği R dalgasının boyunun 1/4 ünden fazla ise ve genişliği 0.04 saniyeden büyükse patolojik olabilir.

R dalgası ;

Ventrikül dalgasının ilk pozitif dalgasıdır. Normal bir R dalgasında çentiklenme olmamalı , bir QRS kompleksindeki tek pozitif dalga olmalıdır . R dalgasında ki çentiklenme ve QRS deki birden fazla pozitif defleksiyon dal bloklarının göstergesi olabilir.

S dalgası ;

Ventrikül depolarizasyonunun R dalgasını izleyen negatif dalgasıdır .

T dalgası

Ventrikülerin repolarizasyonunu gösterir. T dalgası AVR ve V1 dışındaki derivasyonlarda pozitiftir. Negatif olması iskeminin göstergesi olabilir. T dalgasının amplutütü normal koşullarda ekstremite derivasyonlarinda genellikle 3 mV ‘u, prekardiyal derivasyonlarda 8 mV ‘ u geçemez . Sağlıklı genç yetişkinlerde V1-V3 arasında T dalgası bazen negatif olabilir.

U Dalgası

T dalgası izleyen her zaman görülemeyen, ve oluşum nedeni kesin olarak bilinmeyen dalgalardır. En belirgin V3 derivasyonunda görülür.

P-R Aralığı ( İntervali )

Uyarının atriyumları depolarize edip , AV düğümü geçmesini gösteren süredir. P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin ilk defleksiyonuna kadar olan aralıktır. Normal bir Ekg de her siklus da uzunluğu birbirine eşit ve uzunluğu sabit olmalıdır. ( 0,12 – 0,20 saniye arası yani 3-5 küçük kare ) . PR aralığındaki izoelektrik hat ventrikülerin depolarize olmadan önce kanla dolmasına imkan sağlayan , uyarının AV düğündeki fizyolojik gecikmesidir. Ayrıca PR aralığı , EKG de izoelektrik hat için belirleyici unsurdur.

ST Segmenti

QRS dalgasının bitişinden T dalgasının başlangıcına kadar olan süreyi ifade eder. ST segmentinin normalde izoelektrik hatta olması gerekir. Özellikle Elevasyon ( yükselme ) ve Depresyon ( Çökme ) açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. ST elevasyonu, 2 veya daha fazla birbirini izleyen derivasyonlarda ST segment yükselmesidir. ST elevasyonu için eşik değerler, V2 ve V3 derivasyonlarında 2 mm , diğer tüm derivasyonlarda 1 mm yükselme olarak kabul edilebilir. ST degresyonu ile ilgili eşik değer yine birbirini izleyen en az 2 derivasyonda 1 mm çökme olarak kabul edilebilir. Önemli olan bu değişikliklerin diğer bulgular ile de desteklenmesidir.

QT Aralığı ( İntervali )

Ventrikülerin depolarizasyonu ve repolarizasyonunu gösterir . Q nun başında T bin sonuna kadar olan süredir. Yaş cinsiyet ve kalp atım hızına göre değişiklik gösterir. Normal aralığı 0,35-0,45 sn arasındadır.

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz