Ana sayfa Tıbbi Eğitim Böbrek Yetmezliği Nedir? Böbrek Yetmezliği Belirtileri Nelerdir ? Tedavi Nasıl Olmalı

Böbrek Yetmezliği Nedir? Böbrek Yetmezliği Belirtileri Nelerdir ? Tedavi Nasıl Olmalı

0

brek yetmezliği belirtileri ağrisi nerede hissedilirBöbrek Yetmezliği Nedir? Böbrek Yetmezliği Belirtileri Nelerdir ? Ağrısı nerede hissedilir? Böbrek Yetmezliğinde Tanı Nasıl Koyulur ? brek yetmezliği belirtileri ağrisi nerede hissedilir ?

Akut Böbrek Yetmezliği

Akut böbrek yetmezliği (ABY) glomerüler filtrasyon saatler – günler içerisinde azalması sonucu serum üre ve kreatinin düzeylerinin yükselmesi ile karakterize bir durumdur. Yaşlı hastalarda gençlere oranla daha çok ortaya çıkar ve geri dönüşsüz kronik böbrek yetmezliği veya ölüme yol açma riski oldukça fazladır.

Böbrek Yetmezliği Neden Olur ? 

Yaşlı hastalar da akut böbrek yetmezliği genellikle çoklu etmene ve iyatrojenik sebeplere bağlıdır.

Prerenal ABY

Yaşlılarda böbrek yetmezliğinin ikinci sıradaki nedenidir.

 • Gastrointestinal kayıplar , diüretik kullanımı , yetersiz sıvı alımı
 • Ağır kalp yetersizliği, dekompanse karaciğer sirozu
 • NSAI ve renin- anjiyotensin sistemi blokajı yapan ilaçlar

Renal ABY

Genellikle iskemik ve nefrotoksik ATN : yaşlılarda en sık sebeptir.

 • Sepsis
 • Radyokontrastlar
 • Aminoglikozit antibiyotikler
 • Akut vasküler, glomerüler ve tübülointersitisyel hastalıklar

Postrenal ABY

Üriner yolun akut tıkanması sonucu görülür, yaşlı hastalarda oldukça sıktır.

 • Mesane boynunun tıkanması
 • Üretral darlık tıkanması
 • Üreter tıkanması (taş ,pıhtı vb.)

Böbrek Yetmezliğinde Tanı Nasıl Koyulur ? brek yetmezliği belirtileri ağrisi nerede hissedilir ?

İdrar miktarında azalma olsun ya da olmasın , serum kreatinin düzeyinin , böbrek işlevleri normal olan hastada 0,5 mg/dl den, zaten önceden kronik böbrek yetersizliği olan ve kreatinin düzeyi 3 mg/dl den yüksek olan hastada 1 mg/dl den fazla artışın da Akut Böbrek Yetmezliği tanısı koyulur.

Böbrek Yetmezliğinde  Öykü ve Fizik Muayene 

Prerenal:

 • Öykü de susama , ortostatik baş dönmesi, idrar miktarında azalma , vucut ağırlığı azalması , yakın zamanda NSAI yada ACE inhibitörü kullanımı
 • Fizik muayenede ortostatik hipotansiyon ve taşikardi , boyun ven dolgunluğunun kaybolması , cilt turgorunun kaybolması , mukozaların kuruluğu saptanabilir.

Renal:

 • Nefrotoksin ilaç öyküsü , sepsis veya hemodiyaliz öyküsü araştırılmalıdır.
 • Yaşlı hastalarda çok yüksek kan basıncı malign hipertansiyonunun , yeni ortaya çıkan aritmi ve şiddetli böğür ağrısı akut renal arter ve ya ven oklüzyonunun belirtisi olabilir. Göz muayenesi ile hipertansif ya da diyabetik nefropati tanılarına yaklaşılabilir.
 • Anüri genellikle tam tıkanma düşündürse de ağır renal ABY de de ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.

Postrenal:

 • Tıkanma yavaş gelişmişse asemptomatik olabilir. Akut mesane distansiyonu suprapubik , renal toplayıcı sistem ve kapsülün akut distansiyonu böğür ağrısı yapabilir. Üretral obstrüksiyon kasığa vuran kolik ağrıya neden olabilir. Niktüri ve pollaküri prostatik hastalığı akla getirir , rektal tuşe de hipertrofi saptanabilir.
 • Mesane boynu ve üretral tıkanmalarda glop vezikal saptanabilir.

Böbrek Yetmezliği Tedavisi Nasıl Olmalı ?

Hastanın solunum ve dolaşım stabilizasyonu sağlanmalı , hiperkalemi, asidoz ve sepsis gibi durumların acil tedavisine başlanmalı, nefrotoksik uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Prerenal azotemi renal perfüzyonun düzeltilmesi ile hızla geriler. Renal ABY tedavisinde kardiyovasküler fonksiyon ve intravasküler volümün normal düzeyde tutulması en önemli girişimdir. Postrenal azotemi de obstrüksiyon ortadan kaldırılmalıdır. (katater, nefrostomi , stent )

Akut Böbrek Yetmezliği olan Hastanın Sevk Kriterleri

Akut böbrek yetersizliği tanısı koyulan tüm hastaların gerekli acil girişimleri yapılıp, ek hasar oluşturma riski olan faktörler ortadan kaldırılarak , bir iç hastalıkları uzmanı ya da nefroloğa sevki düşünülmelidir.

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz