Ana sayfa Kategorilendirilmemiş Akut Akciğer Ödemi Belirtileri ve Tedavisi

Akut Akciğer Ödemi Belirtileri ve Tedavisi

0

Akut Akciğer Ödemi

     Akut akciğer ödemi akciğerlerde toplanan sıvı miktarında artış sonucu , gaz alış verişinde bozuklukla karakterize , acil tedavi gerektiren bir durumdur. Esas olarak interstisyel aralıkta ve alveoller içinde anormal anormal derecede sıvı birikmiştir. Akut akciğer ödemi etyolojik olarak iki gruba ayrılır.
Kalp ile ilişkili nedenler ;

Ozellikle sol veltrikul yetmezliği , mitral darlığı , endokardit, kalp tamponadı gibi durumlar

Kalp ile ilişkili olmayan nedenler;

Hipoalbuminemi ,toksik gazlar ( ozon fosgen , duman,) yüksek rakım gibi

    Kapiller sistem ve alveoller arasında alveoller – kapiller zar vardır. Bu zar kapiller endotrakeal sistemi , kollojen dokudan oluşan interstisyel aralık ve alleoler epitelyum olmak üzere 3 anatomik yapıdan oluşur. İnterstisyel aralık ve vasküler yatak arasında sürekli sıvı ve gaz alışverişi vardır. Bu alışverişi sağlayan hidrostatik ve ozmotik basınç dengelerinin değişmesi ve drenaj sistemlerinden biri olan lenfatik sistemin zarar görmesi akciğer ödemi ni oluşturur. Klinik de akciğer ödeminin 3 dönemi vardır;

1. Konjesyon Dönemi

    Bu dönemde interstisyuma sıvı geçişi lenfatik akım artışı ile dengelenmeye çalışılır. Klinik olarak önemli bir bulgu yoktur. Hafif takipne ve efor dispnesi görülebilir. Radyolojik olarak akciğer parankimi genellikle normaldir. ( Bazen geyik boynuzu görünümü olabilir )

2. İnterstisyel Ödem Dönemi

    İnterstisyuma geçen sıvı lenfatik taşıma kapasitesini aşar ve interstisyumda birikir. Bu dönemde huzursuzluk , endişe ve hava açlığı vardır. Belirgin takipne ve ortopne görülebilir. Akciğerlerde ince raller , pulsuz alternans nabız ve S3 ritmi görülebilir. Radyolojik olarak akciğerlerde kerlet – B çizgileri ve vasküler yapılarda belirginleşme vardır.

3. Alveoler Ödem Dönemi

Sıvı hücre ve bazı makro moleküller alleoller içine sızar . Bu dönemde aşırı panik ve sıkıntı vardır. Solunum zorlu ve hırıltılıdır. Ayrıca deri soğuk ve siyanozedir. Akciğerde ince raller , pulsus alternans nabız ve S3 ritmi bunulabilir. Radyolojik olarak akciğer de buzlu cam görünümü vardır.

Akut Akciğer Ödemi Belirtileri

Kliniginde dispne ortopne , boğulma hissi , öksürük, raller , taşikardi , gallop ritmi , hipertansiyon, hipotansiyon , şok ve soğuk terleme görülür. Alveoler boşluğa sıvı geçişi ile havayolu ve alveoller kanla karışık pembe renkli sıvı ile dolar ve hastada pembe köpüklü balgam görülür. Kardiyojenik pulmoner ödem de hastanın değerlendirilmesi sırasında juguler venlerde dolgunluk görülür. EKG altta yatan nedene ait bulgular vermesi açısından önemlidir.

Akut akciğer ödemi Tedavisi

Akut akciğer ödemi de tedavinin amacı hipoksi yi azaltmak , kalbe venöz dönüşü azaltmak , fizyolojik ve mental durumu düzeltmek , kardiyovasküler fonksiyonları iyilestirmektir. Tanı koyulur koyulmaz tedavi ye başlanmalıdır. Ayrıca nedenin ve altta yatan nedeninde tedavi edilmesi gerekmektedir .

Kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödeminde acil tedavi yaklaşımı

  • Olay yeri değerlendirilir ve gerekli güvenlik önlemleri alınır
  • Hastanın bilinci ve ABC si değerlendirilir. Bilinç kaybı var ise yada GKS 8 veya altında ise endotrakeal entübasyon yapılır.
  • Hasta dik oturur pozisyona getirilerek venöz dönüş azaltılır.
  • Maske ile 6-10 lt oksijen uygulanır. Gerekirse pozitif basınçlı ventilasyon ile solunum desteklenir.( Çocuklarda maske ile 5 lt /dk oksijen uygulanır )
  • Solunum monitörizasyonu sağlanarak oksijen saturasyonu izlenir
  • Kardiyak monitörizasyon sağlanarak kalp ritmi takip edilir
  • Damar yolu açılır ve İV solisyon takılarak sıvı hızı damar yolu açık kalacak şekilde ayarlanır. Komuta kontrol merkezi ile iletişime geçilerek kkm onayı ile ilaç uygulaması yapılır.

Yetiskin İlaç Uygulaması ;

Yetişkinlerde sistolik kan basıncı 100 mm/hg nin üzerinde ise 5 mg SL (Sublingual) Nitrat verilir. Solunum sıkıntısı devam ediyor , sistolik kan basıncı 100 mmHg nin uzerinde , nabız 60 ve üzerinde ise her 3-5 dk de bir 5 mg SL Nitrat verilir. İlac en fazla 3 kez tekrarlanabilir. Ayrıca sistolik kan basıncı 100 mmHg nin üzerinde ise 40 mg Furosemid İV yolla verilir. Hasta önceden kullanıyorsa aldığı dozun 2 katı ( En fazla 80 mg ) verilebilir. Furosemid , kardiyojenik pulmoner ödem li hastalarda en sık kullanılan diüretik tir. Furosemid sıvıyı akciğerlerden alıp dolaşıma verir , diurez yapar. Düzelme olmaz ise sistolik kan basıncı 100 mmHg nin üzerinde ise 112 KKm ye danışarak Morfin 1 mg /dk İV olarak verilir. (Kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi yetişkin akış şeması)

Çocuklarda İlaç Uygulaması;

Çocuklarda Furosemid 1 mg /kg İv olarak verilir. Dobutamin 60 mg 100 ml SF içinde sulandırılarak 1 ml/kg /saat hızla verilir . Böylece Dobutamin 10 mcg / kg-dk verilmiş olur.

  • Hipotansiyon ve yetersiz solunum gelisebileceginden vital bulgular sık sık değerlendirilmelidir.
  • Yapılan tüm uygulamalar vaka formuna kayıt edilir.
  • Hastanın nakli kkm tarafından yönlendirilen uygun sağlık kuruluşuna yapılır.

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz